Annelöv

M A R K A N O R

FARFAR

Lennart Nilsson 1920-2003


FÖRSAMLINGAR

ANNELÖV

ASK

BARA

BILLINGE

ESARP

FJELIE

GRIMETON

GÅRDSTÅNGA

KÅGERÖD

LILLA HARRIE

LUND

MALMÖ

NEVISHÖG

NORRA VRAM

NORRVIDINGE

RÖSTÅNGA

STORA RÅBY

STÅNGBY

STÄVIE

VÄSTRA HOBY

ÖRJA

ANNELÖV

Annelöv ligger i Skåne och är en tätort i Landskrona kommun, belägen cirka 12 km sydost om Landskrona.


Annelöv o Kvärlöv-byarna är belägna längst västerut i vårt härad. På tidigt 1200-tal började man tala om ”Anundaleue” och långt senare i mitten på 1600-talet , då finns byn Kvärlöv , som då stavades ”Querle” med på kartor från den tiden. Dessa båda byanamn har tydligen alltid varit samman flätade med varandra.


Kvärlöv hade en gång ett eget kapell men detta blev nedrivet och man kan väl idag finna rester av det. Det sägs allmänt att den mesta stenen från detta kapell forslades till kyrkbygget i Dagstorp i mitten av 1800-talet.


Något som kanske inte var så populärt hos någon, var att det fanns en avrättningsplats i Annelöv belägen på galgbacken och denna användes sista gången år 1852 , och där de olyckliga hade vissa likheter med Yngsjöfallet . Det omtalas att kyrkoherden tog med sina konfirmander till denna avrättning , som ett varnande exempel.


Sista avrättningen i Annelöv.....