Andreas Hedström 1772-1846

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
A N D R E A S  H E D S T R Ö M

1 7 7 2 - 1 8 4 6

SOLDAT

Efternamn

Soldatnamn

Längd

Soldatnummer

Kompaninummer

Andreas

Nilsson

Hedström

5 fot 7 tum = 167 cm

208

Född

Döpt

Socken

Torp

1772-06-14

1772-06-15

Borås


Kompani

Regemente

Rote

Soldattorp

Börjar

Slutar

Mark

Älvsborg

Grebbeshult

Lurekullen

1791

1812-12-16

Död

Begravd

Dödsorsak

Socken

Bouppteckning

1846-06-23

1846-06-30

Inget angivet

Sätila

31/8 1846

FII:51 1846-1847  sid. 647

Gift

Hustru

Efternamn

1792-01-06

Börta

Grefberg

Andersdotter

Född

Socken

Torp

1765-06-25

Sätila

Grebbeshult

Död

Begravd

Dödsorsak

Socken

Bouppteckning

1830-11-17

Vattensot

Sätila

Barn

Född

Socken

Torp

Anna

1792-05-29

Sätila

Grebbeshult

Annicka

1794-01-12

Sätila

Grebbeshult

Ingrid

1796-10-31

Sätila

Grebbeshult

Anders

1799-05-19

Sätila

Grebbeshult

Britta

1802-08-15

Sätila

Grebbeshult

Johanna

1805-12-19

Sätila

Grebbeshult

Nils

1808-04-22

Sätila

Grebbeshult

Övrigt

GM: 1793-00-00  Rotesoldat Johannes Hult dör i november 1790, Andreas Hedström tar över roten. Approberas

GM: 1797-07-03  Manöver på Örby Hed. Approberas, Prefens

GM: 1801-05-24  Mönstrades i Borås stad. Prefens

GM: 1802-06-22  Manöver på Fristad hed. Prefens

GM: 1805-05-18  Mönstrades i Hyssna. Prefens

GM: 1806-12-08  Mönstrades i Göteborg. Prefens

GM: 1807-01-14  Mönstrades i Borås stad. Pressens (kommenderad)

GM: 1808-03-09  Mönstrades i Borås stad. Pressens

GM: 1808-07-20  Mönstrades i Häste Skee?

GM: 1809-04-19  Mönstring i Göteborg (sjuk hemma).

GM: 1809-12-18  Mönstring i Göteborg. Prefens

GM: 1812-01-22  Mönstring i Borås stad. Prefens

GM: 1812-12-16  Mönstring i Borås stad (får avsked för dövhet).