Bänkalängden 1728

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 

BÄNKALÄNGDEN 1728

 

             

År 1728 den 9 oktober blev allmän sockenstämma hållen i Hajoms Socken, då ibland annat som  försades Bänkalängden förnyades

sålunda som följer. (Man köpte sig en stolplats som var sin egen när

man kom till kyrkan, de som inte köpte sig en plats fick placerasig på deresterande platser.)

 

 MANFOLKSBÄNKARNA

 

KORET 1.    Jöns i Sörbacka. Knut i Fänriksgården.

                     

KORET 2.    Sven i Fänriksgården, Anders i Landbogården, Jon i Hed, Jon Larsson, Mårten i Kursared. 

                      

NEDRE KORET     

1. Klockaren

 

2. Anders Larsson i Hjorttorp, Börje i Olofsgården

 

3. Anders Börjesson i Friared, Anders Larsson i Friared,

     Jonas Persson i Smeagården, Öjer i Hjorttorp.

 

4. Anders i Mölnebacka, Erik Andersson i Hjorttorp, Börje Börjesson i Hjorttorp, Sven Arfwidsson i Sörbacka.

 

5. Tillhör Storegården i Nödinge. Havandes till Häradshövdingen, Erik Berghiús på denna sockenstämma, löst genom med 1 riksdaler?.

 

6. Jon i Olofsgård, Per Jonsson i Stakagården, Carl Larsson i Kursared, Olof i Askesered, Olof Persson i Gyltegården.

 

7. Gustav Arfwidsson i Borred, Börje i Hed, Anders i Smeagård.

 

8. Biörn Svensson i Warjagården, Jon Arfwidsson i Hårsås, Olof Persson i Skallared, Per Larsson i Kursared.

 

9. Anders i Mossaberg, Olof Carlsson i Gyltegården, Johannes Carlsson i Gunnared, Sven i Askesered.

 

10. Olof Torbiörnsson i Gyltegården, Anders i Askesered, Jöns Jonsson i Hjorttorp, Nils i Gunnared.

 

11. Nils Persson i Backagården, Jon i Kullagården, Erik Börjesson i Nödinge, Jöns i Mällby.     

 

12. Anders Svensson i Nödinge, Eskild Persson i Mällby, Håkan i Mällby.

 

13. Måns i Stakagården, Lars i Smeagården, Anders i Gyltegården, Anders i Backagården.

 

 

GAMLA LÄKTAREN

 

FRÄMSTA STOLEN

Jon Andersson i Kullagården, Lars i Skattegården, Sven i Borred,

Börje i Hed, Anders Svensson i Mällby, Anders i Prästgården,

Erik i Mossaberg, Anders Öjersson i Friared.

 

ANDRA STOLEN

Anders Jonsson i Falkagården, Bengt i Landbogården, Jöns i Hed.

                     

 

NYA LÄKTAREN

 

FRÄMSTA STOLEN  

Gunne i Nödinge, Bengt i Skattegården, Carl i Borred, Hans i Kursared,

Gunne i Storegården Nödinge, Sven Jonsson i Falkagården,

Anders i Hårsås, Börje i Åkargården, Jonas i Gyltegården, Lars i Borred, Carl i Hed, Olof i Prästgården.

 

ANDRA STOLEN          

Arfwid i Sörbacka

KVINNOFOLKSSTOLARNA

 

KORET             Brudstolen

 

NEDRE KORET            

1. Madame Greta Grefwe. Prästhustrun i Friared.

 

2. Gunla Nilsdotter, Börta Öjersdotter i Mölnebacka, Karin Börjesdotter i Mölnebacka, Anna Bengtsdotter i Friareds Övergård, Börta Larsdotter i Warjagården, Börjes hustru i Prästgården, Gunnes hustru i Storegården Nödinge.

 

3. Kerstin Andersdotter i Stakagården, Ragnilla Olofsdotter i Hjorttorp, Bengts hustru i Kursared, Börta Andersdotter i Hede, Ella Börjesdotter i Mölnebacka, Olofs hustru Anna i Kursared.                                       

 

4. Ingri Larsdotter i Hjorttorps Nedergård, Jons hustru i Hed, Marta Börjesdotteri Hed, Ingeborg Carlsdotter i Storegården, Öjers hustru i Hjorttorp, Anna Börjesdotter i Gunnared. Anders hustru Prästgården.

 

5. Kerstin Bengtsdotter i Landbogård, Anna Eriksdotter i Sörbacka, Ingierd Andersdotter i Hjorttorps Nedergård, Eriks hustru i Nödinge, Anders hustru i Landbogården, Anders hustru i Friared, Anna Larsdotter, Ingeborg i Gyltegården.

 

6. Ingeborg Knutsdotter i Gyltegården, Börta Eriksdotter i Olofsgården, Anna Gustafsdotter i Hjorttorp,  Kerstin Eriksdotter i Hjorttorp,

Elin Eriksdotter i Hjorttorp, Anna Eriksdotter Mällby.

 

7. Marta Andersdotter i Skallared, Ingierd Andersdotter i Hårsås, Ingri Knutsdotter i Gyltegården, Ingeborg Bengtsdotter i Mossaberg,

Elin Hansdotter i Smeagården, Svens hustru i Fänriksgården.

 

8. Börta Persdotter i Warjagården, Hans hustru i Kursared, Kerstin Eriksdotter i Borred, Gertrud Carlsdotter i Gyltegården, Börta

Arfwidsdotter i Hagården, Anderssons hustru i Backagården, Carls hustru i Prästgården, Börta Jonsdotter i Askesered, Svens hustru i Gunnared.

 

9. Kerstin Andersdotter i Kurse, Börta Larsdotter i Borred, Börta Persdotter i Askesered, Anna Eriksdotter i Askesered, Mårtens hustru i Kurse.

 

10. Anderssons hustru i Hårsås, Sockenskräddarens hustru, Anna Persdotter i Kursared?, Karin Bengtsdotter i Smeagården, Karin

Larsdotter i Smeagården, Håkans hustru i Mällby.

 

11. Gunla Jonsdotter i Skattegården, Ingeird Eriksdotter i Hagården, Börta Andersdotter i Hagården, Elin Nilsdotter i Mossaberg,

Elin Jonsdotter i Nödinge.

 

12. Marta Torbiörnsdotter i Backagården, Karin Jonsdotter i Nödinge Andersgård, Börta Olofsdotter i Freabygd, Britta Jonsdotter i Olofsgård, Ingeborg Persdotter i Gunnared, Elin Börjesdotter i Falkagården, Jönssons hustru i Sörbacka.

 

13. Hustru Britta Carlsdotter i Borred, Börta Persdotter i Mällby, Gunvor Bengtsdotter i Friareds Nedergård, Ingri Öijersdotter i Mällby, Anna Olofsdotter i Mällby, Karin Persdotter Friared, Maria Persdotter i Mällby.

 

14. Tillhör soldaternas hustruar

 

16-17. Tillhör husfolket

 

 

                        Undertecknat Zacharias Brandtberg Pastor Johan Cullen