Kyrkoherde

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
B E R G H E M

Series Pastorum Berghemensium

 


Herr Nils  förmenes varit den förste Lutherske Präst i Berghem,

 han levde på 1540 och 1550 talet, enligt ett av Herr Heluis i

Thorestorp och Herr Torstanius i Istorp 1596 utgivit henns and?

 Sullereds äng. Hans efterträdare var:

 

Herr Björn som 30 år varit Kyrkoherde Underskrev Uppsala Mötes

Beslut 1593 och dog i slutet av samma år.

 

Herr Ericus Olav blev Kyrkoherde 1594, död 1615.

 

Herr Laurentius Andreas Bergius, Måg till den förre, tog namn av Berghem, blev Kyrkoherde 1616 var prost, död 1653.

 Dess andre son adlades och kallade sig Berghusen, finns ej nämnd ?

 Shårmans Matrikel: men i Svenska Mecurius, för 1757 och 1758 läses en

Anekdot om Bergiuska familjen, som omtalar denna Berghusen.

 

Herr Ericus Bergius, Son av Laurentius Bergius, installerades

 blev Pastor i Berghem år 1654- dog 1663.

 

Herr Georg Treslow, Kyrkoherde 1669, död 1714. Måg till den förre

 

Herr Ericus Treslow, Kyrkoherde 1706, död 1719 son till

den föregående.

 

Herr Zachanias Brandtberg, 1720 Kyrkoherde, sedan Contr.Prost,

 död 1754 Sues. Matrim efter den föregående.

 

Herr Jöran Samuel Treslow, Kyrkoherde 1755, Contr.

Prost.1782 dog han. Den förres styvson.

 

Herr Anders Norman, Kyrkoherde 1783. Local Prost.

Dog 1804. Den förres måg.

 

Herr Magister Johan Peter Boström, Kyrkoherde 1804. Contr.

Prost. Dog 1814. Den förres måg.

 

Herr Magister Johan Jacob Jacobsson, Kyrkoherde den 5 oktober 1814. Tillträdde 1815. Contr. Prost 1826. Död den 12 juni 1835.

 

Herr Jacob Christian Hedenberg, Kyrkoherde härstädes 1836,

Prost. Död 1846-06-18.

 

Herr Niclas Johansson, Kyrkoherde 1847. Contr. Prost 1849.

Död den 10 mars år 1857

 

Herr Anders Olsson, Kyrkoherde 1857. Contr. 1860.

Kontraktsprovet 1870

 

 

 

  

 

 

[Källa: Berghem DI:1 1814-1848 sid.248-250]