Stångby

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
S T Å N G B Y

Stångby


Stångby ligger i Lunds kommun i Skåne.

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Stangbi och kommer från kyrkbyn. Efterleden är by, 'gård; by'. Förleden innehåller stång med oklar syftning, men betydelsen "råmärke" eller "gränsmärke" är troligt. Enligt en tidigare teori skall byn vara uppkallad efter en Strånge, som det ska ha funnits ett forntida gravmonument över i Stångby kyrkby.

Boplatser från stenåldern är funna. Från bronsålder finns gravhögar.


Stångby kyrka

Kyrkan härstammar från 1100-talet och består av halvrund absid, kor, långhus och kyrktorn. Murarna är helt täckta av vit puts. På norra långhussidan har rester efter en romansk sandstensportal och en romansk fönsteromfattning tagits fram och synliggjorts. På södra långsidan har på samma sätt en romansk fönsteröppning markerats.

Kyrkan byggdes om på 1800-talet under ledning av CG Brunius då ett vapenhus revs. Kyrkan totalrenoverade 1869-70 då bland annat tornet byggdes och långhuset förlängdes.

Kyrkan har under 2006 genomgått en renovering av takstolar och yttertak samt målats om.


Inventarier

Altaruppsatsen är från 1500-talet och utförd i ek.

Predikstolen som är utförd i renässsanstil är från 1630-talet.


KOMMINISTRAR I STÅNGBY

GERT GERTSEN 1645

JOH: GETHSCHOVIUS 1646

NILS FADDERSEN BANG 1655-1660

ANDERS HOLCHIUS 1661-1682

ISRAEL ECHMAN 1687-1691

SVEN TORELL 1693-1697

NICOLAUS VIETIUS 1721-

PETRUS STEVENIUS1729-1732

OLAUS ÖHRLIN 1742-1745

LORENS PETER CAERS 1775-

SIMON PALM 1779-1784

MAGNUS DAHLBERG 1784-1791

CARL LUNDGÅRD 1791-1794

MARTIN PETTERSSON 1795-1796

SAMUEL WIESELQUIST 1796-1804

ANDERS WICKELIUS 1804-1806

LARS HESSELGREN 1806-1808

ANDERS GULLANDER 1808-1809

SVEN AGERLIN 1809-1813

PETTER MAGNUS WEIBULL 1813-1815

HÅKAN MORIN 1815-1817

CARL JOHAN WINQVIST 1817-1822

SVEN NILSSON 1822-1828

PÅHL JOHN BOSTRÖM 1828-1831

JOHAN OTTO BERGGREN 1831-