Kågeröd

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
K Å G E R Ö D

Kågeröd


Kågeröd är en tätort i Svalövs kommun och kyrkby i Kågeröds socken i Skåne.

Fram till första delen av 1800-talet bestod Kågeröd av kyrkan och fem gårdar, inkluderat av

prästgården och klockaregården. Åtta torp fanns i byns omgivning och vid vägkorset i byns

mitt fanns en bykrog.


Betydelsen av ortsnamnet är inte riktigt klarlagd, men möjligen betyder ordets första

del "buske, stubbe eller backe, kulle, jordhög" och andra delen "röjning (i skog)".


Den kända astronomen Tycho Brahe föddes 1546 på godset Knutstorpsom ligger vackert 

inbäddat i lövskog och eklundar öster om Kågeröd.

Det stora godset har anor får 1300-talet och kom att spela en viktig roll under de 

dansk-svenska krigen på 1500-talet och 1600-talet.


Kågeröds kyrka

Kyrkan är byggd av gråsten i romersk stil och härstammar troligen från senare delen av

1100-talet. Den bestod då av ett långhus, ett smalare kor och förmodligen en absid i öster.

Denna byggnad hade en sydlig och en nordlig ingång.Tidigt under 1200-talettillkom ett lågt torn

i väster, som senare under medeltiden förhöjdes med en tegelpåbyggnad, försedd med

trappgavlar med blinderingar i öster och väster.

Valven slogs på 1400-talet. Senare under medeltiden, troligen på 1500-talet, förlängdes kyrkan

åt öster efter att koret och den förmodade absiden rivits. 

Vapenhuset i söder tillkom troligen vid samma tid, då murverket där är av samma stil som östförlägningen. Möjligen fanns även ett nordligt vapenhus. En sakristia och gravkammare i sydöst tillkom tidigaste på 1560-talet, då Otto Brahe erhöll Patronatsrätten.

Ett tvärskepp åt norr byggdes till 1780 i samband med att familjen Wachtmeister tog över patronatsrätten. De gamla delarna av kyrkan försågs med nya och större fönster 1797, då kyrkan också putsades och vitkalkades. Tonet byggdes då delvis om och klockorna från en fristående klockstapel hängdes upp där. En ny västlig ingång öppnades upp 1914, då samtidigt bottenvåningen av tornet gjordes om till vapenhus. Öppningen från södra vapenhuset blockerades 1916, då Brahe-epitafiet hängdes upp där. Vid en renovering 2022 flyttades epitafiet fram till sakristian och södra vapenhuset gjordes åter tillgängligt inifrån långhuset, endast avskild av en senmedeltida järnbeslag port som samtidigt återfick sin plats.


Inventarier

I kyrkans valv finns kalkmålningar från slutet av 1400-talet som är målade av Everlövsmästaren.

Epitafium över Brahesläkten. Detta epitafium skänktes av familjen Wachtmeister på Knutstorp till Kågeröd kyrka.

Predikstolen tillkom 1696 och altarplatsen 1703, båda skurna av bildhuggaren Gustav Kilman.

Ett triumfkrucifix härstammar från 1400-talet senare del. Detta förvaras idag på Lunds universitets historiska museum.

Dopfunt av sandsten i romersk stil från 1100-talet.

Bänkinredningen är tillverkad 1695 och inkluderar herrskapsbänkar tillverkade för

greve Knud Thotts familj.

En huvudbaner för Cornelius Anckarstjerna från 1714.


Kyrkoherdar

Jörgen Hansen omnämnd under åren 1546-1571

Anders Madsen omnämnd 1577

Jakob Lauritsen omnämnd 1584

Hans Jörgensen omnämnd 1591 och 1595

Christen Christensen omnämnd under åren 1610-1636

Jacob Nielsen 1636-1648

Jörgen Andersen 1649-1650

Knud Christensen 1650-1663

Sthen Jacobsson 1664-1696

Erik Herlin 1698-1723

Petrus Reinhold Klerck 1726-1775

Gilius Palm 1775-1785

Carl Harald Hasselberg 1786-1797

Olof Kock 1798-1804

Anders Tullgren 1804-1835

Jakob Petersson 1836-1849

Fredrik Thure Gustafson 1849-1893

Hans Johan Olsson Forsberg 1894-1935

Kay Rudolf Hansén 1936-1956

Ove Fridolf Sigvard Andréll 1957-1973