Gravfält i Hajom

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 

GRAVFÄLT I HAJOM

 


I samband med flygfotograferingen för den nya ekonomiska kartan upptäckte man på flera platser i

Västergötaland förut obekanta forngravar i form av rösen och stensättningar. Där det ej var skog som skymde avtecknade sig gravarna tydligt från luften.

På en höjd vi gården Skallared i Hajom blev på så vis ett gravfält upptäckt. Det är en starkt avgränsad kulle strax öster och norr från bebyggelsen.

I nämnda väderstreck finns branta stup ner mot en dalgång medan kullen sluttar sakta mot söder och bostadshuset på gården. På krönet av kullen finns sex rösen och man anser att det tidigare har funnits ytterliggare två, vilka troligen bortodlats någon gång under förra seklet. Två väl stenplockade stigar leder in mot områdets centrum. Den intressanta kullen kallas sedan gammalt för Fröjdekulle.

Gravfältet vittnar om mycket tidig bebyggelse i Skallared, som har ett högt och naturskönt läge med kringliggande lövskogar. Enligt Aug. Melander skall här på 1300-talet ha bott en man vid namn Olof Skalle och kanske har gården fått sitt namn efter denne.

Man har även gjort en hel del myrmalmsfynd i omgivningarna och det har fordom funnits en smedja på gården.

 


[Borås Tidning Måndagen den 1 juli 1963]