Skepplanda

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
S K E P P L A N D A

Skepplanda


Skepplanda ligger i Ale kommun i Västergötland.

Namnet skrevs på 1400-talet Skipplanda och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller land. Förleden innehåller skip, "skepp" eller möjligen Skipvidh(a) syftande på en virkestäkt till fartyg.


Några boplatser och sju hällkistor från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns gravrösen, skålgropsförekomster och hällristningar. Från järnåldern finns nio gravfält och tre fornborgar.

Fornborgarna finns på topplatåerna av de båda platåbergen samt på Örnäsberget vid älven. Nära kyrkbyn finns tre hällristningar med sammanlagt tiotalet skepp. På Lödöse museum finns silverskatten från Lid. Den hittades 1853 och är daterad till järnåldern.


Skepplanda kyrka

Kyrkan har medeltida ursprung och är högt belägen. Den ombyggdes radikalt 1698-1705. Långhuset hade då förlängts och koret fått en tresidig avslutning. Ett kyrktorn med lanternin och svängd, spetsig huv i väster byggdes 1753 och ett vapenhus i söder tillkom 1756. Tornet förstördes i en brand efter åsknedslag 1863, men återuppbyggdes 1864.

Kyrkan renoverades 1934 under ledning av Sigfrid Ericson.


Takmålningarna är utförda 1770 av Johan Burman. De har aldrig varit övermålade, men fick kompletteras 1970 sedan man satt igen två fönster. I koret är motivet Treenigheten och i långhuset Yttersta domen samt en tronande Jesus omgiven av de tolv apostlarna och de saliga som har kommit till himmelriket. På södra sidan väntar människor och änglar på att få komma till himlen, på den norra finns helvetet med en vingförsedd djävul, som drar ner människor i elden.

På långhusets sidor finns tablåer med åtta bibliska scener.


Inventarier

Predikstolen och altaruppsatsen är av Marcus Jäger den äldre och jämnåriga med kyrkan.


Dopfunten från 1200-talet finns sedan 1731 i Sankt Peders kyrka i Lödöse.


Altartavlan och den fasta inredningen bemålades 1717-1718 av Sven Wernberg.