Annelöv

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
A N N E L Ö V

Annelöv


Annelöv är en tätort i Landskrona kommun och kyrkby i Annelövs socken i Skåne.

Namnet skrevs omkring 1250 Anundälef och kommer från kyrkby. Namnet inehåller mansnamnet Anund och löv, "arvegods".


Galgbacken i Annelöv användes fram till och med 21 december 1853 då Hanna Svensdotter och hennes son Johannes Månsson avrättades av skarprättare Anders Pettersson.


Annelövs kyrka

Kyrkan är byggdes i gråsten runt 1200 och bestod då, i romersk tradition, av långhus med kor och absid i öster. På 1400-talet byggdes tornet i väster. År 1825-1830 byggdes en mycket stor korsarm på den norra sidan. Efter byggandet av denna möblerade man om och flyttade altaretfrån den ursprungliga platsen i koret till den södra väggen. Man skaffade då också en altartavla från en annan kyrka med nattvarden som motiv. Även orgelläktaren byggdes vid detta tillfälle.

År 1884 på våren, genomfördes en restaurering av kyrkan för ca. 1000 kronor. 

Kyrkostämman beslöt i maj att även införskaffa en orgel till Kyrkan. Anders Victor Lundahl kontaktades för en ritningoch kostnadsförslag som max fick kosta 3000 kronor. År 1966-1967 renoverades kyrkan och altaret flyttades tillbaka till sin ursprungliga plats i absiden. Man passade också på att mura nya korsvalv i båda långhus och kor. I samband med renoveringen upptäcktes också en medeltida runsten, Annelövstenen, i kyrkans södra långvägg. Den har en kort text, ett namn som översatt till nutidssvenska lyder Marinus. Stenen ligger dold under en lucka.

Samtidigt med renoveringen undersökte landsantikvarien ett gravvalv och fann där nio välbevarade kistor från 1600 och 1700-talet. Fem av dem för vuxna och fyra för barn. Man har också påträffat gravar från tiden före stenkyrkan och mynt från danske konungen Erik Lams tid 1137 till 46.

Biskop Martin Lindström återinvigde kyrkan den 3 juni 1968.


Inventarier

På 1500-talet tillkom den dopfunt i trä, vilken fortfarande används. Troligen skaffades den som ett provisorium, men den har blivit kvar i kyrkan.

Predikstolen med bilder av de fyra evangelisterna, är från 1500-talet.

År 1970 fick absiden en vacker glasmålning gjord av lokale konstnären Bertil Sandegård.


Kyrkoherdar

Jörgen Hansen omnämnd under åren 1546-1571

Anders Madsen omnämnd 1577

Jakob Lauritsen omnämnd 1584

Hans Jörgensen omnämnd 1591 och 1595

Christen Christensen omnämnd under åren 1610-1636

Jacob Nielsen 1636-1648

Jörgen Andersen 1649-1650

Knud Christensen 1650-1663

Sthen Jacobsson 1664-1696

Erik Herlin 1698-1723

Petrus Reinhold Klerck 1726-1775

Gilius Palm 1775-1785

Carl Harald Hasselberg 1786-1797

Olof Kock 1798-1804

Anders Tullgren 1804-1835

Jakob Petersson 1836-1849

Fredrik Thure Gustafson 1849-1893

Hans Johan Olsson Forsberg 1894-1935

Kay Rudolf Hansén 1936-1956

Ove Fridolf Sigvard Andréll 1957-1973