Mölnebacka

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
M Ö L N E B A C K A

MÖLNEBACKA1540

Jon

[Källa: Landskapshandlingar 1540]


1570

Anders

[Källa: Älvsborgs lösen 1570]


1606

Gustaf

Herr Gustaf står han som och är nog ägare för Skallared med Sven.

[Källa: Landskapshandlingar 1606:11:166]


1607

Gustaf

Ägare för både Mölnebacka och Skallared.

[Källa: Landskapshandlingar 1607:6:158]


1608

Gustaf

Ägare för både Mölnebacka och Skallared.

[Källa: Landskapshandlingar 1608:13:270]


1613

Karl

Storegården? "Crono"

Gunne

Lillegården? "Frälse"

[Källa: Landskapshandlingar 1613]


1614

Karl

Storegården? "Crono"

Gunne

Lillegården? "Frälse"

[Källa: Landskapshandlingar 1614]


1614

Anders Gunnarsson

Karl Hansson

Anders har slagit Karl med yxa i huvud, rygg och arm.

[Källa: Domb.1614:68]


1625

Anders Gunnarsson

Ang. getter

Ang. fullkvarn

[Källa: Domb.1625:215:219]


1625

Jöns

Anders Gunnarsson

[Källa: Landskapshandlingar 1625:20:20-21]


1626

Jöns

[Källa: Landskapshandlingar 1626:8:31]


1632

Anders Gunnarsson

h. Anna Jönsdotter

Köpt Hjorttorp Hede

Säljer jordskifte

[Källa: Domb.1632:280:287]


1633

Karin Gunnarsdotter, Britta Gunnarsdotter & Ingeborg Gunnarsdotter

Säljer arvet i Hjorttorp Skattegård.

Även Karin Andersdotter och Anna Andersdotter från Hjorttorp.

Anders Gunnarsson bror och näste frände köper ¼.

[Källa: Domb.1633:288]


1636

Gustaf

Gustaf betalar 6 riksdaler i böter för mökränkning.

[Källa: Berghem (sockenstämmoprotokoll) födelsebok 1681-1696]


1639

Nils

Ägare Herr Casimir Gyllenstierna

[Källa: Roteringslängden 1639]


1640

Tor Eriksson

Sålt del i gård

[Källa: Domb.1640:332]


1642

Änka

[Källa: Mantal 1642]


1643

Änka

[Källa: Mantal 1643]


1644

Anders

[Källa: Mantal 1644]


1647

Sven

[Mantal 1647]


1649

Truls

Stöld

[Källa: Domb.1649:377]


1649

Anders

[Källa: Mantal 1649]


1650

Anders

[Källa: Mantal 1650]


1651

Anders

[Källa: Mantal 1651]


1652

Anders

[Källa: Mantal 1652]


1656

Marta och Anna

[Källa: Mantal 1656]


1657

Marta Anna

[Källa: Mantal 1657]


1658

Marta och Anna

[Källa: Mantal 1658]


1659

Kvinnor?

[Källa: Mantal 1659]


1660

Lars

[Källa: Mantal 1660]


1661

Lars

[Källa: Mantal 1661]


1679

Anders Gustafsson

[Anders Svensson från Hjorttorp]

Anders kor har betat på Mölnebackas säd.

[Källa: Domb.1679:796]


1682

Lars Gustafsson

Uppbud i Hjorttorp

[Källa: Domb.1682:851]


1683

Lars Gustafsson

Vittne

[Källa: Domb.1683:886]


1690

Lars Gustafsson

Förlikning

[Källa: Domb.1690:1068:1075]


1692

Lars Gustafsson

Olaga svedja

[Källa: Domb.1692:1145]


1693

Anders Gustafsson

Slagsmål med Sven Kagg (Soldat)

[Källa: Domb.1693:1154]


1698

Anders Larsson

Har gunlas obligation

[Källa: Domb.1698:1324]


1704

Anders Nilsson

Måns Larsson

Omnämns med Sten Andersson i Stengården och Lars Trulsson i Stengården.

[Källa: Domb.1704]