Jättestenen i Friared

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 

JÄTTESTENEN I FRIAREDJätten, som kastade denna sten, skall enligt tradition från Hajom stått på ett berg vid Gunnared, där det finns märken i berget efter jättens fötter och käpp.

En annan gammal har berättat om denna jättesten på följande sätt:

"Det bodde en jätte ute i Vallås Fotskäls socken.

Han kastade en sten därifrån för att slå ned Hyssna Kyrketorn, men han orkade inte längre än till Friared,

där stenen blev liggande. Han var smed, den jätte.

Han hade huggit in sitt namn i stenen och hammare och tång också. 

På båda sidor finns märken efter hans händer".