Naturfenomen

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
B E R G H E M

Naturfenomen i Berghem    


Den 2 juni 1814 klockan 2 på eftermiddagen hördes ett starkt dån i jorden, som småningom ökades, och då det var till sin höjd skakades golvet så att, då men satt på en stol, kändes en imposant rörelse. Dånet avtog i samma förhållande som det tilltagit. Det liknade en häftigtframrullande vagn.

På två mils avstånd härifrån har det hörts på samma sätt och ungefärligen på lika tid. Det blåste starkt om förmiddagen, men sedan dånet låtit höra sig märktes blott en sakta susning i löven.

 

                                                                                     In Sidem

                                                                                      

Carl FredricNorrman

                                                                                Nödårspredikant  

 

 

 

Addendum. Man vill påminna sig, att Långfredagen för 2 år sedan om förmiddagen ett lika dån låtit höra sig.

 

En dylikt jordskalv, dock icke alldeles så starkt som och ovannämnda, inträffade den november 1845. Det hördes så samma sätt som det ovanantecknade med riktning från öster till väster

                                               

                                                                                                    

Levi Bagge

                                                                                                      Vice Pastor

 

 

[Källa: Berghem DI:1 1814-1848 sid.242]