Grenå

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
G R E N Å

ANOR

Grenå (på danska även stavat Grenaa, med samma uttal) eller Grenaa är en stad på östra Jylland i Danmark. Den är belägen i Norddjurs kommun i Region Mittjylland (till och med 2006 i Grenå kommun i Århus amt). 2018 var antalet invånare i tätorten 14 564. Stadsrättigheter utfärdades 1445, men redan i slutet av 1200-talet fanns här en viktig handelsplats. Grenå har färjeförbindelser med Anholt och sedan 1960 med Varberg (Varberg-Grenå) på den svenska västkusten. Staden har också en betydande fiskehamn. Grenå ligger cirka 60 km från Århus. Järnvägen mellan Århus och Grenå kallas Grenåbanan. I Grenå tillverkas pappersemballage och textilier och där finns ocksåmaskin- och metallvaruindustrier samt kemisk industri. Grenå kyrka byggdes på 1400-talet. Den gamla bebyggelsen är bevarad med bland annat korsvirkeshus från 1700-talet.