Västra Tunhem

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
V Ä S T R A  T U N H E M

Västra Tunhem


Västra Tunhem ligger i Vänersborgs kommun i Västergötland.

Namnet skrevs på 1330-talet Tuneem och kommer från prästgården. Namnet innehåller tun, 'inhägnad' och hem, 'boplats; gård'.

Boplatser och en hällkista från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns spridda gravrösen och skålgropsföremoster. Från järnåldern finns tolv gravfält, en större domarring, spridda högar samt fornborgar.


Västra Tunhem kyrka

Kyrkan ligger vid Hunnebergs rasbrant bland ekdungar och gravfält och kyrkogården är parkliknande. De äldsta beståndsdelarna härrör från sent 1100-talet. Byggnaden förlängdes mot väster på 1400-talet. Det nuvarande utseendet fick kyrkan vid den stora ombyggnaden 1736-1740 då långhuset breddades och ett tresidigt avslutat kor uppfördes. Tornet byggdes först 1810.

Interiören är treskeppig och två pelarrader bär upp taket. En bred taklist är dekorerad med scener ur den bibliska historien utförda 1755 av Johan Wahlin.


Inventarier

Dopfunten av täljsten är från 1200-talet och sannolikt importerad från Norge.


Predikstolen härrör från 1654.


Altaruppsatsen är utförd 1745 av Johan Peter Veber och Michael Schmidt.


Lillklockan är av en senmedeltida normaltyp utan inskrifter.


ÖVRIGT

Konstnär Ernst Wennerblad 1856-1927