Norra Vram

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
N O R R A  V R A M

Norra Vram


Norra Vram är en småort i Bjuvs kommun i Skånes län.

Namnet skrevs år 1330 Norrävraam och kommer från kyrkbyn.

Några gravhögar från bronsåldern är funna.


Norra Vrams kyrka

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid.

En liten tid senare byggdes tornets nedre del.


Senare under medeltiden förlängdes långhuset österut, två vapenhus byggdes i norr och söder, kor och absid revs och resten av tornet byggdes. Valv slogs och en numera riven sakristia byggdes.

Senare har vapenhus och sakristia ersatts av korsarmar och en ny sakristia.

De har funnits kalkmålningar i kyrkan utförda av Everlövsmästaren under sent 1400-tal.

Kyrkogården är inhägnas av en kallmur.


Inventarier

Predikstolen och dopfunten är båda från 1600-talet.

Det finns två dopfat i mässing, ett från 1400-talet och ett från 1600-tale, båda tillverkade i Tyskland. Altartavlan målades 1852 av Carl Teodor Staaf. Flera av ornamenten på tavlan gjordes av ortens lokale skollärare B. F. Kohrtz.

Förr fanns ett urverk i kyrktornet, men togs bort 1885.

Kyrkklockorna finns kvar och har funnits där länge. Den största göts 1489.

Vindflöjeln av koppar är tillverkad 1745.