Bårred Södergård

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
B Å R R E D  S Ö D E R G Å R D


BÅRRED SÖDERGÅRD


Också kallad Herr Olofsgård.


Bårred Södergård 1/4 mtl (nuvarande 2:2)1 6 0 6


Anders Olofsson †före 1613

[Landskapshandlingar 1606]

(”Olofs gamle farfar bördköpt [kronohemmans]gården; död”: domb. 1613:41)

(”Anders yngste son, köper halvparten; omyndig”: domb. 1613:41)

Barn

Lars Andersson

NN Andersson


??


Lars Andersson

Barn

Olof Larsson1 6 1 1 – 1 6 1 4


Olof Larsson

(”tagit hittad bössa i Älmhult utan att rapportera”: domb. 1611:20 o. 1613:35)

(”tvist med syvmodern om gården; fattig”: domb. 1613:41)

(”Olofs gamle farfar Anders Olofsson bördköpt gården; död”: domb. 1613:41)

(”olaga jakt 2 rådjur”: domb. 1614:68)

(Olof ”bott i Borred”, nu i Nödinge: domb. 1617:709)1 6 1 3


Anders

[Älvsb.lösen 1613](1 6 1 5)


Ingrid

(”sålt sin anpart i Borred till [smeden] Anders”: domb. 1615:87)(1 6 1 5 – 1 6 2 6)


Anders

[Landskapshandlingar](1 6 2 9)


Nils

(borgenär för änkan Karin i Elofstorp: domb. 1629:256)1 6 3 0 – 1 6 5 7


Anders Olofsson * †efter 1657

Nämndeman 1630/1657 (”nämpdingz eedh”: domb. 1631:267)

Vigsel före 1642

NN * †efter 16511 6 5 7 – 1 6 5 8


Nils Eriksson * †efter 1658

Vigsel före 1657

NN * †efter 1658

(Nils var troligen gift med en av Anders’ döttrar)1 6 5 8 – 1 6 9 2


(Herr) Olof Andersson Borelius *ca 1625 †1706

Kapellan o. komminister i Surteby pastorat 1658-1688

Komminister i Surteby omkring 1658, ty det heter om honom i anteckningar i Riksarkivet 1686:

”O. Borelius, comminister i Surteby, stud. i Upsala, inemot 30 års capellan i Surteby, är nu

inemot 60 år, har många barn, dem han håller till bokliga konster”.

Utnämnd 1688-12-27 till Kyrkoherde i Veddige, men ”Lät övertala sig att återsända den” (kallelsen). Död 1706. Bodde utanför pastoratet. Tycktes ha lämnat pastoratet några år före sin död.

(Herr Olof var troligen son till nämndeman Anders ovan)

(”tvist om grisar”: domb. 1661:485)

(”tvist om en skog”: domb. 1675:746)

(”Kristin Brahe förmedlat till ½ Borred”: domb. 1677:770)

(noterad som avliden i domb. 1724:386)

(Herr Olof omnämnd i Bårred: domb. 1693:1158)

Vigsel 1661/62

Gunilla Jonasdotter Flodera *ca 1630 †efter 1682

(dotter av kyrkoherden Jonas Hansson Floderus i Surteby)

Barn

NN Olofsson (fl. 1682)

Johan Olai Borritz *1672-05-11 i Bårred Söderg.

†1737 (lektor i Göteborg o. kyrkoherde i Grimeton)1 6 9 3 – 1 7 1 0 (änka 1710-1722)


Gustaf Larsson *Mölnebacka Storeg. †1710/11 Bårred Söderg.

(”förlikning med alla grannarna”: domb. 1703:110)

Vigsel 1692/98

NN *†efter 1722

Barn

Gunla *ca 1700 †1743-07-28 Fotskäl Skockagård1 7 2 3 – 1 7 2 5


Anders Jönsson *†efter 1743

Vigsel 1722/23

Gunla Gustafsdotter *ca 1700 †1743-07-28 Fotskäl Skockagård

Barn

Börta Andersdotter*1723-10-07 Bårred Söderg. †före 1743 (og.)

Anna Andersdotter *ca 1729 Fotskäl †efter 1743

[Familjen till Fotskäl ca 1725]1 7 2 5 – 1 7 4 7


Anders Andersson Flyberg *ca 1683 †1747-03-09 Bårred Södergård

Vigsel 1710-05-21 Hyssna

Britta Carlsdotter *1688-10-14 Olofsred, Hyssna †1789-10-02 Bårred Södergård

Barn

Carl Andersson dp1722-08-10 Flybacka, Hyssna †1785-04-28 Bårred Södergård

Andreas Andersson Flyberg dp1724-12-03 Flybacka, Hyssna †1808-05-07 Dalen, Hjorttorp Hede

Johannes Andersson *1726-12-19 Bårred Södergård †1789-09-24 Askersred Storegård

Bengt Andersson *1726-12-19 Bårred Södergård †1812-01-23 Läpparhult, Seglora

Britta Andersdotter *1729-07-17 Bårred Södergård †1772-03-27 Näs Yttregård, Seglora

Maria Andersdotter *1731-09-17 Bårred Södergård †1789-02-08 Bårred Södergård (og.)1 7 5 1 – 1 7 8 5


Carl Andersson dp1722-08-10 Flybacka, Hyssna †1785-04-28 Bårred Södergård

Vigsel 1751-06-16 Hajom

Börta Olofsdotter *1726-03-13 Askersred Storegård †1804-01-28 Bårred Södergård

Barn

Odöpt pojke *†1752-06-04 Bårred Södergård

Anders Carlsson *1753-08-08 Bårred Södergård †1753-08-20 Bårred Södergård

Anna Carlsdotter *1754-05-24 Bårred Södergård †1828-04-17 Bårred Södergård

Per Carlsson *1757-02-28 Bårred Södergård †1829-02-13 Bårred Nordgård

Carl Carlsson *1760-05-25 Bårred Södergård †1835-10-23 Mällby Östergård

Elin Carlsdotter *1764-12-15 Bårred Södergård †1826-06-11 Hulatorp Skattegård, Berghem

odöpt pojke *†1771-01-08 Bårred Södergård

odöpt flicka *†1771-01-08 Bårred Södergård1 7 9 0 – 1 8 1 5


Nils Bengtsson *1759-11-27 Hajom Olofsgård †1821-10-27 Bårred Södergård

Vigsel 1790-12-26 Hajom

Anna Carlsdotter *1754-05-24 Bårred Södergård †1828-04-17 Bårred Södergård

Barn

Britta Nilsdotter *1791-09-09 Bårred Södergård †1791-10-01 Bårred Södergård

Britta Nilsdotter *1793-04-25 Bårred Södergård †1854-11-23 Bårred Södergård

Carl Nilsson *1795-02-12 Bårred Södergård †1795-02-22 Bårred Södergård

Carl Nilsson *1796-02-04 Bårred Södergård †1849-01-12 Risboäng, Dalagård, Fotskäl1 8 1 5 – 1 8 4 8


Karl Bengtsson *1786-03-24 Alvared, Seglora †1874-04-24 Bårred Södergård

Vigsel 1815-01-06 Hajom

Britta Nilsdotter *1793-04-25 Bårred Södergård †1854-11-23 Bårred Södergård

Barn

Börje Karlsson *1817-03-02 Bårred Söderg. †

Johannes Karlsson *1820-09-03 Bårred Södergård †1875-04-10 Bårred Södergård

Anders Karlsson *1823-04-19 Bårred Södergård †1825-02-08 Bårred Södergård

Anders Karlsson *1827-01-29 Bårred Södergård †1838-03-16 Båred Södergård

Andreas Karlsson *1831-04-26 Bårred Södergård †1891-07-26 Bårred Södergård

Karl Petter Karlsson *1836-01-07 Bårred Södergård †1917-10-17 Gunnared 1:81 8 4 8 – 1 8 6 0


Johannes Karlsson *1820-09-03 Bårred Södergård †1875-04-10 Bårred Södergård

Vigsel 1848-08-22 Hajom

Edela Andersdotter *1827-06-12 Bårred Nordgård 1:2 †1886-02-17 Bårred Södergård

Barn

Anna Stina g. Andersson *1850-06-10 Bårred Söderg. †1935-11-15 Mekaniska Väveriet, Fritsla

Anders Johansson *1854-11-17 Bårred Södergård †

August Johansson *1857-06-03 Bårred Södergård †1941-04-11 Änggård, Kinna Rättaregård

Anna Johansdotter *1860-09-24 Bårred Södergård †1940-05-15 Mekaniska Väveriet, Fritsla (og.)1 8 6 1 – 1 8 9 1


Andreas Karlsson *1831-04-26 Bårred Södergård †1891-07-26 Bårred Södergård

Vigsel 1857-12-29 Seglora

Kristina Andersdotter *1831-09-29 Grimmered, Seglora †1904-12-14 Bårred Södergård

Barn

Carolina Andreasdotter *1874-05-03 Bårred Södergård †1935-05-11 Bårred Södergård1 8 9 7 - 1 9 1 3


Johan Alfred Larsson *1868-11-17 Hjorttorp Landbogård †1913-01-05 Bårred Södergård

Vigsel 1896-12-29 Hajom

Carolina Andreasdotter *1874-05-03 Bårred Södergård †1935-05-11 Bårred Södergård

Barn

Levin Albert Larsson *1897-10-16 Bårred Södergård †1973-07-02 Bergalund, Hjorttorp Landbogård (og.)

Klas Maurits Larsson *1899-11-12 Bårred Södergård †1993-03-21 Fotskäl

Anton Robert Larsson *1902-07-28 Bårred Södergård †1988-03-30 Bergalund, Hjorttorp Landbogård

Agda Cecilia Larsson *1904-06-18 Bårred Södergård †1997-09-02 Örby (og.)

Johan Artur Larsson *1906-05-01 Bårred Södergård †1992-01-06 Hajom Prästegård

Bårred Södergård 1/4 mtl (nuvarande 2:3)


1 7 0 7 – 1 7 3 6


Gustaf Arvidsson *ca 1687 Söderbacka †1761-03-30 Bårred Södergård

(bestulen på sadel av ryttare Måns Trana: domb. 1723:304)

Vigsel 1709-06-13 Berghem

Karin Eriksdotter *ca 1678 Hajom Skattegård †1762-10-31 Bårred Södergård

Barn

Börta Gustafsdotter dp1710-08-08 Bårred Södergård †1747-05-20 Bårred Södergård

Karin Gustafsdotter *1712 Bårred Södergård †1768-06-21 Bårred Nordgård

Gunla Gustafsdotter *1713-10-23 Bårred Södergård †1751-05-03 Hjorttorp Landbogård1 7 3 6 – 1 7 7 0


Lars Larsson *1708-08-20 Bårred Nordgård †1770-03-30 Bårred Södergård

Vigsel 1736-06-06 Hajom

Börta Gustafsdotter dp1710-08-08 Bårred Södergård †1747-05-20 Bårred Södergård

Barn

Erik Larsson *1737-04-20 Bårred Södergård †1810-12-01 Lundsberg Nedregård, Seglora

Ingierd Larsdotter *1741-03-09 Bårred Södergård †1782-07-19 Hajom Smedagård

Lars Larsson*1744-01-31 Bårred Södergård †1816-01-08 Hjorttorp Åkagård

Vigsel 1748-10-16 Hajom

2:a hustrun Ingrid Olofsdotter *1726-01-01 Hajom Gyltegård †

Barn

Börta Larsdotter *1750-03-01 Bårred Södergård †1801-06-02 Bårred Södergård

Anna Larsdotter *1752-06-30 Bårred Södergård †

Anna Larsdotter *1755-04-11 Bårred Södergård †

Olof Larsson *1761-12-12 Bårred Södergård †

Carl Larsson *1766-03-21 Bårred Södergård †1 7 7 2 – 1 8 0 3


Lars Börjesson *1742-02-28 Hajom Olofsgård †1804-12-03 Bårred Södergård

Vigsel 1772-04-20 Hajom

Börta Larsdotter *1750-03-01 Bårred Södergård †1801-06-02 Bårred Södergård

Barn

Britta Larsdotter *1773-12-29 Bårred Södergård †1842-11-17 Lamhagen, Aratorp, Fritsla

Lars Larsson*1777-07-26 Bårred Södergård †1854-02-09 Bårred Södergård

Börje Larsson *1779-11-18 Bårred Södergård †1851-07-19 Gärdet, Bårred Södergård

Jonas Larsson *1782-01-08 Bårred Södergård †1836-12-04 Kullen, Hajom Gyltegård

Börta Larsdotter *1792-04-03 Bårred Södergård †1884-01-23 Lillebäck, Freabygd1 8 0 3 – 1 8 2 4


Lars Larsson *1777-07-26 Bårred Södergård †1854-02-09 Bårred Södergård

Vigsel 1803-11-06 Hajom

Edela Börjesdotter *1780-05-28 Söderbacka †1849-09-01 Bårred Södergård

Barn

Börje Larsson *1804-02-21 Bårred Södergård †

Anna Larsdotter *1805-12-01 Bårred Södergård †1855-04-08 Varpkullen, Skallared

Lars Larsson * 1808-04-29 Bårred Södergård †1810-10-08 Bårred Södergård

Anders Larsson *1810-07-14 Bårred Södergård †1811-10-22 Bårred Södergård

Lars Larsson *1812-08-13 Bårred Södergård †1894-12-19 Granlid, Hajom Olofsgård

Anna Britta Larsdotter *1815-03-30 Bårred Södergård †1817-05-12 Bårred Södergård

Anders Larsson *1818-01-05 Bårred Södergård †1891-04-27 Bryneslätt, Gunntorp, Berghem

Carl Larsson *1820-10-09 Bårred Södergård †1908-12-05 Hyssna Sanden

Börje Larsson *1824-05-01 Bårred Södergård †1909-01-23 Mos, Örby

Sven Larsson *1826-05-21 Bårred Södergård †1906-07-24 Gunntorp Västergård, Berghem

Vigsel 1850-12-22 Hajom

2:a hustrun Katarina Larsdotter *1798-07-06 †1862-05-24 Ledet, Bårred Nordgård

Barnlös1 8 2 4 – 1 8 3 0


Carl Persson *1794-09-30 Melltorp Svensgård, Hyssna †1872-04-17 Lövås, Skallared

Vigsel 1824-12-27 Hyssna

Anna Larsdotter *1805-12-01 Bårred Södergård †1855-04-08 Varpkullen, Skallared

Barn

Anna Britta Carlsdotter *1827-09-18 Bårred Södergård †1892-04-01 Lövås, Skallared

Anna Carlsdotter *1830-02-22 Bårred Södergård †1910-01-05 Gunnared

Kerstin Carlsdotter g. Lind *1832-11-05 Yxet, Skallared †1907-06-19 Borås

Anders Carlsson *1835-12-29 Yxet, Skallared †1903-06-18 Skansen, Hjorttorp Nedregård

Anders Petter Carlsson *1839-10-25 Varpkullen, Skallared †1917-08-23 Maden, Bårred Södergård

Johanna Carlsdotter g. Pettersson *1842-09-06 Varpkullen, Skallared †1936-12-29 Borås1 8 3 0 – 1 8 3 1


Anders Persson*1775-09-26 Heden, Rya Sörgård, Hyssna †1854-03-02 Rinnabro, Hajom Olofsgård

Vigsel 1808-04-16 Hajom

Anna Eriksdotter *1778-02-16 Hjorttorp Åkagård †1837-06-18 Rinnabro, Hajom Olofsgård

Barn

Anna Britta Andersdotter *1810-02-05 Yxet, Skallared †

Anna Andersdotter *1812-11-14 Yxet, Skallared †1877-06-18 Rinnabro, Hajom Olofsgård

Johannes Andersson *1818-07-08 Yxet, Skallared †

[Familjen till Rinnebro, Hajom Olofsg.]1 8 3 1 – 1 8 5 3


Lars Andersson *1784-09-06 †1859-06-05 Bårred Södergård

Vigsel 1809-10-21 Kinna

Kerstin Bengtsdotter *1787-03-04 Aplakullen, Velingstorp Sk., Kinna †1832-11-08 Bårred Södergård

Barn

Anna Larsdotter *1810-10-30 Aplakullen, Kinna †1884-05-11 Freabygd

Börje Larsson *1812-10-24 Aplakullen, Kinna †

Edela Larsdotter *1817-01-26 Aplakullen, Kinna †1817-03-27 Aplakullen, Kinna

Andreas Larsson *1822-01-01 Aplakullen, Kinna †1884-04-15 Långemad, Bonared Mellang., Hyssna

Maria Larsdotter g. Svensson *1825-05-12 Aplakullen, Kinna †1871-02-26 Bårred Södergård

Sven Larsson *1829-06-16 Aplakullen, Kinna †1829-07-19 Aplakullen, Kinna

Vigsel 1834-12-27 Hajom

2:a hustrun Anna Britta Andersdotter *1811-06-04 Flybacka, Hyssna †1841-06-13 Bårred Södergård

Barn

Kristina Larsdotter *1835-12-19 Bårred Södergård †

Edela Larsdotter *1835-12-19 Bårred Södergård †1835-12-26 Bårred Södergård

Johannes Larsson *1840-04-05 Bårred Södergård †1841-04-25 Bårred Södergård

Vigsel 1842-12-26 Hajom

3:e hustrun Johanna Persdotter * 1820-10-04 Flybacka, Hyssna †1888-04-16 Bårred Södergård

Barn

Johannes Larsson *1843-03-27 Bårred Södergård †1916-11-07 Bårred Södergård

Andrew Larson *1847-06-25 Bårred Södergård (emigrerade till USA)

Elias Larson *1851-10-05 Bårred Södergård

(emigr. 1892; boende i Des Moines, USA 1920)

August Larsson *1858-11-14 Bårred Södergård †1915-11-19 Sågebacken, Kinna Stomslyckan1 8 5 3 – 1 8 7 2


Johannes Svensson *1823-06-26 Kroksdal, Kurse †1881-06-21 Kullen, Gunnared

Vigsel 1848-09-29 Hajom

Maria Larsdotter *1825-05-12 Aplakullen, Kinna †1871-02-26 Bårred Södergård

Barn

Anders Johansson *1849-09-23 Kroksdal, Kurse †1855-07-11 Bårred Södergård

Johannes Johansson *1853-06-12 Kroksdal, Kurse †1854-05-07 Bårred Södergård

Kristina Johansdotter g. Börjesson *1855-03-17 Bårred Södergård †1911-03-25 Gunnared

Anna Stina Johansdotter g. Carlsson *1857-09-12 Bårred Södergård †1934-12-18 Lunden, Gunnared

Anders Johansson *1859-12-26 Bårred Södergård †1891-10-25 Kullen, Gunnared (og.)

Augusta Johansdotter g. Andersson *1865-08-09 Bårred Södergård †1901-12-21 Kärrås, Friared Övregård

Vigsel 1872-03-15 Hajom

2:a hustrun Anna Britta Carlsdotter *1844-08-31 Askersred Lillegård †1930-12-21 Kullen, Gunnared

Barn

Emil Svensson *1872-11-26 Gunnared †1922-02-17 Kullen, Gunnared (og.)

Selma Matilda Svensson *1876-03-21 Kullen, Gunnared †1894-01-21 Kullen, Gunnared

Aron Svensson *1880-05-10 Kullen, Gunnard †1 8 7 2 – 1 9 1 6


Johannes Larsson *1843-03-27 Bårred Södergård †1916-11-07 Bårred Södergård

Vigsel 1872

Anna Brita Pettersdotter *1835-04-17 Assberg Baskagård, Örby †1914-10-06 Bårred Södergård

Barnlösa